Ruimte voor bloei / Guénaëlle de Graaf verwerkt jouw persoonsgegevens als je je inschrijft voor een cursus, workshop of informatiebijeenkomst, aanmeldt voor een mailinglijst of op een andere manier je contactgegevens zelf deelt. 

Contactgegevens Guénaëlle de Graaf: guenaelle.de.graaf@sensiplan.nl / 06 24669140.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Informatie die je verstrekt bij het invullen van het aanmeld- en inschrijfformulier wanneer je deelneemt aan een cursus. 
Guénaëlle de Graaf verwerkt jouw persoonsgegevens voor het beantwoorden van berichten en/of de aanmelding voor een cursus, workshop of informatiebijeenkomst. Zonder het verwerken van deze gegevens is het niet mogelijk dit uit te voeren. 

Er wordt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten gemaakt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Inschrijfformulieren voor de Sensiplan-cursus worden gedeeld met het secretariaat van Sensiplan Nederland (Ruitendwarsweg 1, 8035 RH Zwolle / 06 51642297 / secreatariaat@sensiplan.nl) je naam en e-mailadres worden opgeslagen voor eventueel contact in de toekomst.
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien je het contact- of aanmeldformulier invult op www.ruimtevoorbloei.nl komen je gegevens terecht op de mailserver van de hostingpartij (ikoula.com). Guénaëlle de Graaf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via guenaelle.de.graaf@sensiplan.nl. Je hebt het recht op jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Guénaëlle de Graaf.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar guenaelle.de.graaf@sensiplan.nl